1/30/20 Girls Varsity Basketball v Columbia - Bob Haentzler - Gateway Photography