1/31/20 Varsity Boys Basketball vs Chester - Bob Haentzler - Gateway Photography