2/8/2020 Boys Varsity Basketball v Triad - Bob Haentzler - Gateway Photography